00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOLOGIA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  archetyp1
arrow Razem: 9142

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 92
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 92

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish
KSIĘGARNIA NAUKOWA-Europejska
00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
tel. (22) 850-10-20, tel./faks (22) 850-10-21
czynna: pn.-pt. 10-19, sob. 10-15
www.24naukowa.pl, www.ksiegarnia-europejska.pl
naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl


Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.
02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
tel. (22) 822-90-41
czynna: pn.-pt. 9-19, sob. 9-15
www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

PRAWOSŁAWIE UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE PRAWNE I ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO W POLSCE
 
Prawosławie w Polsce nie jest wyznaniem obcym, wyznaniem ludności napływowej. Ludność wyznająca prawosławie od wieków zamieszkiwała tereny wchodzące w skład Państwa Polskiego. Obecność chrześcijaństwa obrządku wschodniego, bizantyjskiego na terenach Polski sięga IX w. Wraz z przesuwaniem się granic państwa polskiego na wschód, wzbogacało się ono o nowe tereny i zamieszkałą na nich ludność, która w większości była wyznania prawosławnego. Wielkim ciosem w utrzymaniu tradycji wiary prawosławnej w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim było zawarcie unii brzeskiej (1596 r.), które spowodowało obrócenie się państwa przeciwko prawosławiu i jego niezależnej strukturze. Jednakże mimo tego, że powstały w wyniku rozłamu Kościół unicki dążył do całkowitej likwidacji prawosławia, Rzeczpospolita nadal była bardzo stabilnym państwem, a jej obywatele, bez względu na wyznanie, mieli równe prawa. Sytuacja ta zmieniła się po rozbiorach Rzeczypospolitej, gdy parafie prawosławne, znajdujące się na obszarze ziem polskich, zostały podporządkowane biskupom rosyjskim, a prawosławie zaczęto utożsamiać z caratem. Trwało to 123 lata, tj. do momentu, kiedy wrazz powstaniem II Rzeczypospolitej i obaleniem caratu Kościół prawosławny znalazł się w zupełnie nowej sytuacji społeczno-politycznej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczął się nowy rozdział w historii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. O ile w II RP Kościół ten nadal cieszył się samodzielnością, to po II wojnie światowej nastąpiło jego prawne uzależnienie od zwierzchnictwa w Moskwie i faktyczne uzależnienie od władz PRL, które inwigilowały środowiska osób duchownych tego Kościoła. Współcześnie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny stanowi część Powszechnego Kościoła Prawosławnego i zachowuje z nim jedność w sprawach dogmatycznych i kanonicznych. Jest niezależny od jakiejkolwiek pozakrajowej władzy duchownej i świeckiej. W sprawach wewnętrznych Kościół prawosławny w Polsce rządzi się własnymi ustanowionymi zasadami w prawie kościelnym oraz działa na podstawie ustawy o stosunku państwa do Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Kościół Prawosławny w Polsce swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami. Jednak zmiany, jakie przechodził Kościół prawosławny na ziemiach polskich, skłaniają do bliższego przedstawienia statusu prawnego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Polsce na przestrzeni dziejów. Temat niniejszej monografii oraz przedmiot badań naukowych -"Status prawny Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce" stanowi odpowiedź na wciąż aktualne problemy związane z ustaleniem gwarancji prawnych, jakie polski prawodawca zapewnił kościołowi. Monografia ta przedstawia status prawny kościoła prawosławnego w Polsce na przestrzeni lat i określa strukturę organizacyjną i prawne formy jego działania oraz jego pozycję. Jest to interesująca pozycja monograficzna, analizująca działalność kościoła prawosławnego w ujęciu organizacyjnym, prawnym i prawnohistorycznym.
cena: 71,91 zł 79,90 zł
(RABAT 10%)
zawiera 5% VAT
Książkę znajdziesz w działach:
prawo konstytucyjne i ustrojów


453 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
PRAWO OCHRONY KLIMATU
 
 Nowość
Prezentowana monografia "Prawo ochrony klimatu" jest pierwszym w Polsce autorskim opracowaniem traktującym kompleksowo ochronę klimatu w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego uwzględniającym zarazem kwestie ekonomiczne i ekologiczne. Ta nowa dziedzina prawa to część globalnego prawa środowiska.
Fragment recenzji monografii Janiny Ciechanowicz-McLean "Prawo ochrony klimatu"

Praca ma charakter pionierski - jest to pierwsza w Polsce zwarta publikacja odnosząca się do całego systemu prawnego ochrony klimatu. Zaprezentowano w niej autorski przegląd instrumentarium prawnego w tym zakresie. Mając na względzie cel opracowania określony we wstępie, jej zawartość, podział treści, merytorykę artykułów przyjąć trzeba, że mamy do czynienia ze spójnym tematycznie opracowaniem naukowym. Opracowanie jest bardzo wszechstronne - przechodząc od zagadnień prawnej ochrony środowiska poprzez tematykę prawa ochrony powietrza aż do prawa ochrony klimatu. Praca ma istotne znaczenie teoretyczne - Autorka definiuje prawo ochrony klimatu, jednoznacznie opowiada się za uznaniem prawa ochrony klimatu za nową dziedzinę prawa (uznając ważną rolę prawa w przeciwdziałaniu zmianom klimatu). Jednocześnie sugeruje zaliczenie tego prawa do gospodarczego prawa środowiska. Ważne teoretyczne znaczenie ma określenie zasad prawa ochrony klimatu. Autorka prezentuje wybrane zagadnienia do tej pory w polskiej literaturze dotyczącej prawa klimatycznego pomijane jak przedstawienie przesłanek odpowiedzialności prawnej w Konwencji klimatycznej, kompensacja szkód środowiskowych w związku z ochroną klimatu. Ma ona zarówno istotny aspekt teoretyczny, jak i ważki aspekt praktyczny. Będzie to jedyna monografia na polskim rynku wydawniczym kompleksowo dotycząca prawa ochrony klimatu, stanowiąc istotne źródło informacji dla studentów i pracowników naukowych, a także przedstawicieli praktyki prawniczej oraz administracyjnej. Ponadto publikacja stanowi istotny wkład do dorobku doktryny prawa ochrony środowiska.
dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw. UKW
cena: 80,91 zł 89,90 zł
(RABAT 10%)
zawiera 5% VAT
Książkę znajdziesz w działach:
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA


227 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
LOGIKA JĘZYKA NAUKI I JEGO POGRANICZNE JĘZYK MATEMATYKI A JĘZYK FIZYKI
 
Książka Ryszarda Krasnodębskiego nie należy do opracowań popularnonaukowych [ ] jest wysoce oryginalna i przedstawia zupełnie nowe spojrzenie na język i pojęcia, którymi powszechnie operujemy we współczesnej nauce. [ ] Krasnodębski intuicyjnie zakłada, że pewne niekonsekwencje czy paradoksy współczesnej fizyki mogą mieć źródło w powszechnym nierozróżnianiu języka pojęciowego (należącego do świata wewnętrznego obserwatora) i języka obiektywizującego (należącego do realnego świata zewnętrznego). Pojęcie obiektywizacji jest kluczowe dla zrozumienia treści tej książki. Należy zauważyć, że Autor podprowadza nas blisko filozofii poznania lub, jak sam określa, logiki języka.
Kolejne rozdziały książki to wnikliwe analizy i definicje przestrzeni, odległości, modelu fotonu, a także wprowadzonych przez Autora pojęć dynamiki wewnętrznej i zewnętrznej cząstki. W dalszych częściach pracy możemy zapoznać się z terminem "prawdopodobieństwo" w odniesieniu do zjawisk fizycznych. Została tu poddana weryfikacji relacja łącząca zjawiska fizyczne z ich matematycznym ujęciem, a także wartość praktyczną i teoretyczną nierelatywistycznej mechaniki kwantowej. Krasnodębski rozważa również warunki konieczne i wystarczające umożliwiające eksperymentalne podejście do procesów przebiegających w otaczającej nas rzeczywistości, wykraczając w swoich przemyśleniach poza obszar fizyki. Aspekt ten jest bowiem nieodzowny we wszystkich dziedzinach nauki, wiążąc się z rozróżnialnością wartości poznawczej od wartości praktycznej uzyskanych wyników badań.
Ostatni rozdział, poświęcony świadomości, jeszcze bardziej niż poprzednie wykracza poza klasycznie definiowane nauki ścisłe i bezpośrednio wiąże się z filozoficznym ujęciem umysłowości człowieka. Pokazuje to wszechstronność i głębię przemyśleń Autora.
cena: 17,91 zł 19,90 zł
(RABAT 10%)
zawiera 5% VAT
Książkę znajdziesz w działach:
NAUKI ŚCISŁE


78 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 16.01.2017 18:09
książek w bazie: 35392


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook


Partnerzy

EMKAMenu
Dodaj do Ulubionych   Ustaw jako Stronę Startową   Wyślij e-mail   


Licznik
Copyright © 2004-2017 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.