00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Krystyn2
arrow Razem: 9643

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 167
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 167

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA WSKAŹNIKI I DECYZJE W ZARZĄDZANIU wyd.2
 

BOŻENA POMYKALSKA BOŻENA POMYKALSKA - Inne książki
PRZEMYSŁAW POMYKALSKI PRZEMYSŁAW POMYKALSKI - Inne książki
79,90 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 76,10 zł)

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA WSKAŹNIKI I DECYZJE W ZARZĄDZANIU wyd.2

Wydawnictwo:

PWN

Od autorów

1. Zarys analizy finansowej
1.1. Zakres stosowania analizy finansowej
1.2. Istota analizy finansowej
1.3. Źródła informacji finansowej

2. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
2.1. Istota decyzji i procesu podejmowania decyzji
2.2. Obszary decyzyjne w procesie tworzenia wartości
2.3. Fazy procesu podejmowania decyzji
2.4. Warunki podejmowania decyzji
2.5. Ryzyko a podejmowane decyzje
2.6. Analiza procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
2.6.1. Etap 1 - definiowanie celu analizy
2.6.2. Etap 11 - rozpoznanie problemu i identyfikacja możliwych rozwiązań
2.6.3. Etap III - ocena źródeł informacji i weryfikacja kryteriów
podejmowanej decyzji
2.6.4. Etap IV - ocena informacji i możliwych różnych opcji decyzji
2.6.5. Etap V - analiza podjętych decyzji i ich wdrożenia
2.6.6. Etap VI - monitorowanie efektów decyzji i ocena podjętych decyzji

3. Analiza sprawozdań finansowych
3.1. Standardy rachunkowości
3.2. Struktura sprawozdań finansowych
3.3. Bilans
3.3.1. Analiza bilansu
3.3.1.1. Aktywa
3.3.1.2. Pasywa
3.3.2. Analiza struktury bilansu
3.3.3. Analiza dynamiki zmian wartości bilansowych
3.3.4. Analiza przepływów funduszy
3.4. Analiza rachunku zysków i strat
3.4.1. Analiza rachunku zysków i strat w układach porównawczym
i kalkulacyjnym
3.4.2. Analiza struktury rachunku zysków i strat
3.4.3. Analiza dynamiki rachunku zysków i strat
3.5. Rachunek przepływów pieniężnych
3.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym
3.7. Informacja dodatkowa

4. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa
4.1. Wskaźniki płynności finansowej
4.1.1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
4.1.2. Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej
4.1.3. Wskaźnik płynności środków pieniężnych
4.1.4. Interpretacja wskaźników płynności finansowej
4.1.5. Wpływ struktury finansowania na interpretację wskaźników
płynności finansowej
4.2. Wskaźniki sprawności działania (aktywności)
4.2.1. Cykl inkasa należności
4.2.2. Wskaźnik zapasów w dniach
4.2.3. Wskaźnik płatności zobowiązań w dniach
4.2.4. Cykl konwersji gotówki w dniach
4.2.5. Wskaźniki rotacji aktywów
4.3. Wskaźniki struktury finansowania
4.3.1. Wskaźnik zadłużenia
4.3.2. Wskaźnik struktury kapitału
4.3.3. Mnożnik kapitału własnego
4.3.4. Udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu
4.3.5. Wskaźnik zdolności do spłaty odsetek
4.4. Wskaźniki rentowności
4.4.1. Marża zysku netto
4.4.2. Wskaźnik rentowności aktywów
4.4.3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego
4.4.4. Wskaźnik rentowności kapitału zaangażowanego
4.5. Wzajemne relacje między wskaźnikami finansowymi
4.6. Wskaźniki rynków kapitałowych
4.6.1. Wskaźnik zysku na jedną akcję
4.6.2. Wskaźnik cena/zysk
4.6.3. Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej
4.6.4. Wartość (wolumen) obrotu
4.6.5. Wskaźnik stopy dywidendy
4.7. Model Du Ponta
4.7.1. Analiza nośników wartości

5. Wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku i ocenie ryzyka
5.1. Rodzaje dźwigni
5.2. Dźwignia operacyjna
5.3. Dźwignia finansowa
5.4. Dźwignia łączna
5.5. Zastosowanie dźwigni przy planowaniu zysku
5.6. Analiza progu rentowności a dźwignia operacyjna
5.7. Dźwignia finansowa a rentowność kapitału własnego
5.8. Wybór sposobu finansowania a ryzyko finansowe

6. Model zrównoważonego wzrostu
6.1. Znaczenie wzrostu i rozwoju
6.2. Stopy wzrostu przedsięwzięcia i ich znaczenie w decyzjach strategicznych
6.3. Wzrost przedsiębiorstwa i jego potrzeby finansowe
6.4. Wzrost zrównoważony jako punkt wyjścia
6.5. Wykorzystanie modelu symulacyjnego w planowaniu

7. Prognozowanie
7.1. Prognoza przychodów
7.1.1. Prognoza przychodów na podstawie danych historycznych
7.1.2. Prognoza sprzedaży na podstawie danych wewnętrznych
i zewnętrznych przedsiębiorstwa
7.1.3. Prognoza sprzedaży nowego produktu
7.1.4. Prognozy analityków
7.2. Prognozowanie EBJT
7.3. Podatek dochodowy
7.4. Prognozowanie kapitału obrotowego netto
7.5. Prognozowanie wydatków inwestycyjnych
7.6. Prognozowanie amortyzacji
7.7. Prognozy i rzeczywistość - kontrola wyników

8. Strategia finansowa i strategia finansowania
8.1. Cel przedsiębiorstwa
8.2. Mierniki i wskaźniki realizacji celu przedsiębiorstwa
8.2.1. Ekonomiczna wartość dodana
8.2.2. Rynkowa wartość dodana
8.2.3. Indeks tworzenia wartości
8.2.4. Wady miar wartości
8.3. Strategia finansowa przedsiębiorstwa
8.4. Strategia finansowania przedsiębiorstwa
8.5. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto
8.6. Strategia a kontrola budżetowa
8.7. Strategia przedsiębiorstwa i model Du Ponta wyjaśniający jej formułowanie
8.8. Dźwignia aktywów
8.9. Zarządzanie pasywami
8.10. Zarządzanie relacjami aktywów i pasywów

9. Struktura kapitału w teorii finansów i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem
9.1. Pojęcie kapitału i struktury kapitału
9.2. Oczekiwana zyskowność kapitału
9.3. Struktura kapitału - zakres analizy finansowej
9.4. Teoria M&M - struktura kapitału i jej wpływ na wartość spółki
9.4.1. Przypadek gospodarki bez podatków
9.4.2. Przypadek gospodarki stosującej podatki
9.5. Optymalna struktura kapitału - jej rola i znaczenie
9.6. Czynniki kształtujące docelową strukturę kapitału
9.7. Teoria substytucji i teoria hierarchii źródeł finansowania
9.8. Dlaczego analizuje się strukturę kapitału?

10. Wartość pieniądza w czasie
10.1. Wartość przyszła przy jednorazowej wpłacie kapitału
10.2. Wartość zaktualizowana w analizie inwestycji finansowych
10.3. Wycena strumienia dochodów pieniężnych

11. Metody oceny inwestycji rzeczowych
11.1. Kryterium wyboru projektu i przedsięwzięcia inwestycyjnego
11.2. Metody oceny projektów
11.2.1. Metody proste
11.2.2. Metody dyskontowe
11.3. Specyfika oceny przedsięwzięcia finansowego ze środków Unii Europejskiej

12. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa
12.1. Podstawy wyceny inwestycji finansowych
12.2. Stopa zwrotu i wartość papieru wartościowego
12.3. Wycena obligacji
12.4. Wycena akcji
12.4.1. Wycena akcji uprzywilejowanych
12.4.2. Wycena akcji zwykłych
12.5. Pomiar ryzyka i dochodu
12.6. Metody oceny opłacalności inwestycji finansowych
12.7. Decyzje inwestycyjne a tworzenie wartości przedsiębiorstwa

13. Modele stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
13.1. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy
13.2. Ryzyko
13.3. Stopa zwrotu a ryzyko
13.4. Portfel aktywów
13.4.1. Teoria portfela
13.4.2. Podejmowanie decyzji o wyborze portfela na podstawie kryterium
dominacji
13.4.3. Korelacja stóp zwrotu z akcji
13.5. Model wyceny aktywów kapitałowych
13.6. Teoria arbitrażu cenowego
13.7. Efektywny rynek i efektywność rynku
13.8. Sekurytyzacja - nowa forma finansowania przedsiębiorstwa

14. Analiza kosztu kapitału
14.1. Koszt kapitału i jego oszacowanie
14.2. Średni ważony koszt kapitału

15. Wycena przedsiębiorstw
15.1. Kapitalizacja spółki giełdowej
15.2. Analiza techniczna i analiza fundamentalna
15.3. Metody wyceny
15.3.1. Metoda wyceny aktywów
15.3.2. Metoda porównawcza
15.3.3. Metoda DCF
15.3.4. Metoda wyceny opcji
15.4. Korekty wyceny

16. Fuzje i przejęcia - połączenia jednostek
16.1. Rodzaje przejęć
16.2. Kryteria przejęć
16.3. Analiza i prognozy finansowe w ocenie kandydata do przejęcia
16.4. Podstawowe formy przejęć
16.4.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
16.4.2. Łączenie się spółek handlowych
16.5. Potencjalne korzyści z przejęcia
16.6. Źródła efektu synergii
16.7. Wartość zaktualizowana netto w ocenie finansowej przejęć
16.8. Wycena przedsiębiorstwa przy przejęciach
16.9. Transakcje wspomagane dźwignią
16.10. Warunki finansowania przejęć

17. Analiza nowych przedsięwzięć
17.1. Dynamika rozwoju
17.2. Źródła finansowania i nowe modele biznesu
17.3. Szacowanie zapotrzebowania na finansowanie
17.4. Dlaczego warto analizować nowe przedsięwzięcia

Załączniki

Literatura

IndeksISBN: 978-83-01-19479-6
Książkę znajdziesz w działach:
RACHUNKOWOŚĆ
457 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2017
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 22.05.2020 15:05
książek w bazie: 39247


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2020 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.