00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  adziakobylarczyk@gmail.co
arrow Razem: 9780

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 171
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 171

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


KONSTYTUCJONALIZM OD STAROŻYTNEGO IZRAELA DO LIBERALNEGO KONSTYTUCJONALIZMU AMERYKAŃSKIEGO  Książka tymczasowo niedostępna
ANDRZEJ BRYK ANDRZEJ BRYK - Inne książki
56,90 zł 51,21 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 48,77 zł)
(RABAT 10%)

KONSTYTUCJONALIZM OD STAROŻYTNEGO IZRAELA DO LIBERALNEGO KONSTYTUCJONALIZMU AMERYKAŃSKIEGO

1. Wprowadzenie
1.1. Prawo wyższe, konstytucjonalizm, rządy prawa
1.2. Początki zachodniej tradycji rządów prawa wyższego

2. Konstytucjonalizm starożytnego Izraela
2.1. Yahveh Izraela, koniec fatalizmu historycznego i zakaz idolatrii władzy
politycznej
2.1.1. Nadanie Prawa i Przymierze z Bogiem Będącym
2.1.2. Starożytne kontrakty a Prawo Mojżeszowe
2.2. Biblia a realia monarchii Izraela
2.2.1. Prawo Yahveh a problem praktyki ustrojowej
2.2.2. Sankcja religijna a państwo Izraelitów
2.2.3. Lud Prawa i Świątyni
2.3. Prorocy, wyzwania idolatrii a legitymowana wspólnota Izraela
2.4. Koniec amoralnej tyranii kosmosu i amoralnej tyranii politycznej
2.4.1. Religia Izraela a podmiotowość polityczna ludu
2.4.2. Krach struktur doczesnych Izraela i uratowanie depozytu Prawa
i Objawienia
2.5. Stworzenie, normatywna pustka natury a zniszczenie idolatrii władzy
politycznej

3. Konstytucjonalizm starożytnej Grecji
3.1. Grecka paideia a świat polityczny jako świat wspólnoty moralnej
3.2. Grecki Nomos - jego cechy i przemiany
3.3. Antygona, nomoi a grecka koncepcja kosmologiczna
3.4. Odrzucenie prawomocności natury a uniwersalistyczny porządek moralny
3.5. Ustrój polityczny, prawo wyższe i jego antydespotyczna rola
3.5.1. Reformy Solona, eunomia i wprowadzenie formalnej równości w prawie
3.5.2. Izonomia jako gwarancja równowagi prawnej i politycznej
3.5.3. Demokracja a cnota obywatelska
3.6. Instytucjonalne zabezpieczenia demokracji jako wspólnoty politycznej
3.6.1. Trybunał Ludowy i specyfika sporów sądowych elit ateńskich
3.6.2. Nomos a psephisma
3.6.3. Graphe paranomon
3.7. Demokracja ateńska i "dobry" ustrój polis - Arystoteles
3.8. Zmierzch myśli greckiej, hellenizm i konsekwencje ustrojowe myśli
poarystotelesowskiej
3.9. Znaczenie konstytucjonalizmu starożytnej Grecji

4. Konstytucjonalizm starożytnego Rzymu
4.1. Państwo rzymskie i jego wkład w myśl nad prawem wyższym
4.2. Od prawa religijnego lex do ius i lex
4.3. Cyceron o prawie naturalnym i prawie państwa
4.4. Ius civile, ius gentium a poszukiwanie rozumu uniwersalnego
4.5. Procedury kontroli treści prawa w dobie Republiki Rzymskiej
4.6. Dominat, Kodeks Justyniana a kwestia związania imperatora prawem
4.7. Specyfika reskryptów cesarskich jako prawa wiążącego najwyższego
prawodawcę

5. Konstytucjonalizm średniowiecza - christianitas
5.1. Chrześcijańska paideia
5.2. Zwyczaj jako zastane prawo wyższe
5.3. Chrześcijański Logos-Chrystus, sumienie ludzkie a wtórny charakter władzy
politycznej
5.4. Państwo Boże św. Augustyna, sacrum i profanum a dychotomia między religią
a polityką
5.5. Charakter prawa naturalnego średniowiecza
5.6. Średniowieczna władza monarsza i jej ograniczenia, powstanie "uczonej
konstytucji" ius commune
5.7. Prawo naturalne a granice legitymowanej władzy
5.8. Święty Tomasz z Akwinu
5.9. "Sieciowość" christianitas a strukturalne ograniczenia władzy politycznej
5.9.1. Idea frankońskiej monarchii chrześcijańskiej, jej obalenie w okresie
sporu o inwestyturę a rządy prawa konkordatu wormackiego
5.9.2. Metoda scholastyczna
5.9.3. Istota władzy feudalnej a prawa jednostki

6. Konstytucjonalizm common law
6.1. Prawa średniowiecznej Anglii, ich specyfika i rola sądów common law
6.2. Lex terrae a problem legitymacji władzy królewskiej po 1066 r.
6.3. Jurysdykcja królewska i system rytów (writs)
6.4. Sądy monarsze - common law jako źródło prawa Anglii
6.5. Lex terrae jako ograniczenie władzy królewskiej
6.6. Inns of Court jako zaczątek artificial reason
6.7. Jurysdykcje konkurencyjne dla sądów common law: sądy koncyliarne i sądy
equity
6.8. Prawodawstwo Parlamentu a suwerenny "rozum prawniczy" common law
6.8.1. Statuty i uznaniowa metoda wykładni
6.8.2. Interpretacja słusznościowa
6.8.3. Orzekanie contra legem i desuetudo ustaw
6.8.4. Doktryna niezależności sądów królewskich a władza monarchy
6.8.5. "Rozum" w orzeczeniach sądów monarszych
6.8.6. Proces Thomasa More‘a a obrona "sieciowego" charakteru władzy
6.8.7. "Rozum" u Fortescue, Saint Germaina i Plowdena

7. Konstytucjonalizm nowożytny - pierwszy etap rozwoju - Anglia
7.1. Nowożytna polityka, doktryna suwerenności monistycznej a ustrój
zrównoważony
7.1.1. Jean Bodin a kontynuacja tradycji średniowiecznej
7.1.2. Zmiana paradygmatu i intelektualne zerwanie z dziedzictwem
christianitas
7.1.3. Machiavelli i Kartezjusz
7.1.4. Człowiek i państwo bez Boga i chrześcijaństwa według Tomasza
Hobbesa
7.1.5. John Locke i próba zbudowania via media liberalizmu
7.1.6. Totalitarna destrukcja i utopia "stanu natury" Rousseau
7.2. Suwerenność, zrównoważona konstytucja i sądy królewskie
7.2.1. "Starożytna konstytucja" Anglii i jej ewolucja
7.2.2. Narodziny nowoczesnej suwerenności a słabość koncepcji ustroju
zrównoważonego w czasach Tudorów i Stuartów
7.2.3. Poszukiwanie nowych rozwiązań ustrojowych
7.2.4. Suwerenność a sądy common law w ramach ustroju zrównoważonego
7.3. Suwerenność woli politycznej czy suwerenność prawa? - parlament, monarcha
i sądy królewskie w Anglii przed rewolucją 1640-1660
7.3.1. Parlament jako źródło niepodzielnej suwerenności
7.3.2. Spory króla z sądami Common law w kontekście balanced constitution
7.3.3. Poglądy Edwarda Coke‘a na rolę judykatury a źródła nowoczesnego
Konstytucjonalizmu
7.4. "Rozum prawniczy" common law i "Starożytna Konstytucja" Anglii jako formy
prawa wyższego
7.4. Rozum prawniczy - artificial reason i dorobek Edwarda Coke‘a
7.5. Coke a konstytucjonalizacja common law
7.6. Wiara w pradawność common law i szczególną pozycję sędziów monarszych
jako gwarantów ustroju Anglii i praw Anglików
7.5. Konstytucyjne znaczenie precedensu w sprawie dr. Bonhama
7.5.1. Rozumowanie i argumentacja Coke‘a w sprawie Bonhama
7.5.2. Tradycja i nowoczesność w rozumowaniu Coke‘a
7.5.3. Ewolucja poglądów Coke‘a odnośnie do Parlamentu i roli sądów
królewskich
7.5.4. Poglądy sądów królewskich wobec roszczeń o suwerenność
7.5.5. Wkład Coke‘a w naukę i praktykę konstytucjonalizmu
7.6. Wpływ sprawy doktora Bonhama na angielskie orzecznictwo i poglądy prawne
XVII-XVIII w.
7.6.1. Kontynuacja i porzucenie ratio decidendi sprawy Bonhama w Anglii
XVII wieku
7.6.2. Odpowiedzialność Parlamentu w świetle myśli prawno-politycznej
epoki rewolucji angielskich
7.6.3. Teorie odpowiedzialności Parlamentu
7.6.4. Myśl Matthew Hale‘a i jego polemika z Hobbesem
7.6.5. John Locke i odpowiedzialność Parlamentu
7.6.6. Problem supremacji i odpowiedzialności Parlamentu w XVIII-wiecznej
Anglii
7.6.7. William Blackstone a suwerenna władza parlamentu angielskiego
7.6.8. Wigowie, despotia większości parlamentarnej a prawa mniejszości

8. Konstytucjonalizm nowożytny - drugi etap rozwoju - Kolonie amerykańskie
8.1. Amerykańska droga do nowoczesnego konstytucjonalizmu - geneza
sądownictwa konstytucyjnego w koloniach za Atlantykiem
8.2. Tajna Rada jako organ kontroli prawodawstwa i orzecznictwa kolonii
8.3. Precedensowe orzeczenia sądów kolonialnych i ich konsekwencje
8.4. Kontrowersje wokół prawa kolonialnego i jego kontroli
8.5. Sądowa kontrola konstytucyjna prawodawstwa kolonialnego
8.6. Nieformalna kontrola prawa przez opinię publiczną
8.7. Konstytucyjne znaczenie kolonialnych ław przysięgłych
8.8. Specyficzny charakter ław przysięgłych w Ameryce
8.9. Amerykańscy prawnicy, sądy, czas supremacji władzy ustawodawczej
8.10. Spory co do kontroli prawa przez sądy i opinia Jamesa Otisa Jr.
8.11. Inne sprawy dotyczące judicial review sprzed 1776 r. i bezpośredni
intelektualny impuls tej instytucji

9. Konstytucjonalizm nowożytny - trzeci etap rozwoju: Stany Zjednoczone
9.1. Deklaracja niepodległości - prawa naturalne, religia i kultura jako klucze interpretacyjne amerykańskiego porządku konstytucyjnego
9.1.1. Deklaracja niepodległości, kultura common law, bill of equity
9.1.2. Oświecenie amerykańskie, Deklaracja niepodległości a świadomość
religijna
9.2. Konstytucjonalizm a dyktatura większości ustawodawczej - lata 1776-1787
9.2.1. Zgoda powszechna, świadomość rozproszonej suwerenności a konstytucja
spisana - ograniczenie władzy ustawodawczej
9.2.2. Alternatywny wobec judicial review organ kontroli - Rada Cenzorów
9.2.3. Praktyczna ocena Rady Cenzorów
9.2.4. Incydentalne zastosowanie judicial review w stanach do momentu
uchwalenia konstytucji federalnej
9.2.5. Próby teoretycznego uzasadnienia sądowej kontroli konstytucyjności
prawa
9.3. Konwencja filadelfijska, konstytucja z 1787 r. i poszukiwanie sądownie
chronionego prawa podstawowego
9.3.1. Koncepcja Rady Zmian jako izby rozwagi czy organu kontroli?
9.3.2. Powody odrzucenia projektów powołania Rady Zmian
9.3.3. Konstytucja z 1787 r. a sądowa kontrola konstytucyjności
9.3.4. Antyfederaliści i ich obawy przed nową władzą arbitralną, zalążki judicial activism
9.3.5. Alexander Hamilton i konstytucja 1787 jako fundament budowy
federalnego imperium indywidualnych interesów
9.3.6. Poglądy "Brutusa" na naturę proponowanej konstytucji: rozważania
o naturze umowy społecznej, koncepcji reprezentacji oraz teorii
konsolidacji
9.3.7. Problem reprezentacji i konsolidacji
9.4. Geneza i rola federalnej Karty Praw
9.4.1. Kontekst dziejowy i intelektualny
9.4.2. Zarzuty antyfederalistów i gwarancyjny charakter Karty Praw
9.4.3. Karta Praw jako instrument ochrony przed ustrojem arbitralnym
9.5. IX poprawka: prawa "niewymienione" a prawa naturalne i prawo pozytywne
Konstytucji
9.5.1. Złamanie jednolitości aktu konstytucyjnego jako prawa pozytywnego
9.5.2. Common law i purytanizm jako źródła konstytucjonalizmu
amerykańskiego
9.5.3. Prawa naturalne jako źródło amerykańskiej religii obywatelskiej
9.5.4. IX poprawka a władza sądownicza
9.5.5. Czym jest konstytucja i kto jest uprawniony do jej interpretacji?
9.5.6. Treść praw "niewyliczonych" z IX poprawki
9.5.7. Liberalizm i ochronna aktywność władzy państwowej w świetle
Konstytucji
9.6. Konstytucjonalizm amerykański, zasada rządów prawa wyższego i sądowa
kontrola konstytucyjności prawa
9.6.1. Konstytucja jako trwały mechanizm ochronny
9.6.2. Sąd jako arbiter i uzupełnienie prawa pozytywnego Konstytucji,
internalizacja prawa konstytucyjnego w społeczeństwie amerykańskim

10. Konstytucjonalizm, nowoczesna koncepcja praw podmiotowych a drugi etap
nowoczesności - epilog
10.1. Pozytywna forma i filozoficzna treść praw podmiotowych - Immanuel Kant
i nowa metafi zyka
10.2. Liberalne prawa naturalne i autokreacja "ja"
10.3. Konstytucjonalizm liberalny i jego zasadnicza odmienność
od konstytucjonalizmu chrześcijaństwa
10.4. Błędne orędzie liberalnego "wyzwolenia"
10.5. Odrzucenie obiektywnej moralności i jej liberalne surogaty

Bibliografia


ISBN: 978-83-233-3524-5
Książkę znajdziesz w działach:
prawo konstytucyjne i ustrojów
706 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2013
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 17.05.2021 16:22
książek w bazie: 40484


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik




Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.