00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  ankabaranska@poczta.fm
arrow Razem: 9745

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 279
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 279

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KOMENTARZ wyd.6
 

JANUSZ BARTA JANUSZ BARTA - Inne książki
RYSZARD MARKIEWICZ RYSZARD MARKIEWICZ - Inne książki
PAWEŁ FAJGIELSKI PAWEŁ FAJGIELSKI - Inne książki
239,00 zł 215,10 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 204,86 zł)
(RABAT 10%)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KOMENTARZ wyd.6

Wydawnictwo:

WOLTERS KLUWER

Wykaz skrótów

Od autorów

CZĘŚĆ PIERWSZA
WSTĘP

A. Wprowadzenie
B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej
I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska Konwencja Praw Człowieka)
II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
III. Rada Europy
1. Konwencja 108 Rady Europy z 1981 r. dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
2. Rezolucje (zalecenia) Rady Europy
IV. Unia Europejska
1. Ochrona danych osobowych w prawie pierwotnym Unii Europejskiej
2. Dyrektywa 95/46/WE
3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
4. Dyrektywa 2002/58/WE
5. Konwencja z Schengen
6. Rezolucje Parlamentu Europejskiego
7. Ochrona danych osobowych w instytucjach Unii Europejskiej
8. Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej
V. OECD
1. Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
VI. ONZ
1. Wytyczne w sprawie uregulowania elektronicznych zbiorów danych osobowych
2. Rezolucja 45 (95) Zgromadzenia Ogólnego ONZ: Wytyczne w sprawie uregulowania kartotek skomputeryzowanych danych osobowych
C. Ochrona danych osobowych w systemie prawa polskiego
I. Ochrona danych osobowych na gruncie Konstytucji RP
II. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (ogólna charakterystyka i założenia)
III. Ochrona danych osobowych na gruncie innych ustaw
1. Akty stanu cywilnego
2. Ewidencja ludności, dowody osobiste, paszporty
3. Obywatelstwo polskie
4. Cudzoziemcy, repatrianci, uchodźcy
5. Oświata i szkolnictwo wyższe
6. Praca
7. Ubezpieczenia społeczne, działalność ubezpieczeniowa, fundusze emerytalne
8. Pomoc społeczna, przeciwdziałanie bezrobociu
9. Ochrona zdrowia
10. Rachunkowość, podatki, doradztwo podatkowe
11. Kontrola państwowa, kontrola skarbowa, kontrola celna
12. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zwalczanie korupcji
13. Bankowość, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne
14. Ruch drogowy, ewidencja kierowców, transport drogowy, przewozy
15. Statystyka, archiwa, ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
16. Telekomunikacja, świadczenie usług drogą elektroniczną
17. Działalność publiczna, wybory, referenda
18. Dostęp do informacji publicznej, działalność prasowa
19. Działalność gospodarcza, ewidencja i rejestry
20. Ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste
21. Porządek i bezpieczeństwo publiczne
22. Przetwarzanie informacji o karalności, postępowanie karne
23. Usługi detektywistyczne
24. Wojsko, służba wojskowa, wywiad i kontrwywiad wojskowy
D. Prawo polskie a prawo unijne (zgodność polskiego ustawodawstwa z dyrektywą 95/46/WE)
I. Uwagi wprowadzające
II. Podstawowe pojęcia - zakres stosowania
III. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
IV. Dane wrażliwe
V. Obowiązek informowania jednostki w związku ze zbieraniem dotyczących jej danych
VI. Prawo jednostki do informacji (dostęp do dotyczących jej zbiorów danych i kontrola ich przetwarzania)
VII. Indywidualne decyzje na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych
VIII. Ochrona danych osobowych a wolność prasy i swoboda twórcza
IX. Uprzednia kontrola
X. Rejestracja zbiorów danych osobowych
XI. Odpowiedzialność i sankcje
XII. Kodeksy postępowania
XIII. Organ nadzorczy
XIV. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
E. Zagadnienia szczególne
I. Teoretyczno-konstrukcyjne modele ochrony danych osobowych
1. Ochrona danych osobowych jako przejaw ochrony powszechnych dóbr osobistych. Koncepcja ochrony prywatności
2. Ujęcie własnościowe ochrony danych osobowych
3. Ochrona danych osobowych jako informacji niejawnych (poufnych)
II. Zbiór danych osobowych jako przedmiot prawa i przedmiot ochrony
1. Uwagi ogólne
2. Prawo autorskie
3. Ochrona sui generis
4. Ochrona na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
5. Ochrona kontraktowa
6. Inne formy ochrony
III. Obrót danymi osobowymi
IV. Dane osobowe osób prawnych
1. Uwagi ogólne
2. Ochrona na gruncie konwencji międzynarodowych i dyrektyw Unii Europejskiej
3. Proponowany model ochrony danych osobowych osób prawnych
V. Ochrona danych osobowych a działalność mediów
1. Uwagi wstępne
2. Media a dane osobowe - problemy ogólne
3. Prawo Unii Europejskiej
4. Prawo polskie
VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w sieciach komputerowych
1. Uwagi ogólne
2. Niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych przy teleusługach
3. Handel elektroniczny
4. Przejrzystość systemu
5. Prawo do anonimowości
6. Problemy kryptografii
7. Kodeksy etyczne
8. Dochodzenie naruszeń ochrony danych osobowych
9. Zagadnienia jurysdykcji
10. Poszanowanie praw autorskich a ochrona danych osobowych
11. Postulaty w sprawie ochrony danych osobowych w sieciach komputerowych
12. Polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
VII. Szczególne przepisy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji
1. Uwagi wstępne
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności
3. Ochrona danych osobowych użytkownika
4. Sprzęt
5. Retencja danych
6. Sankcje i egzekwowanie
7. Polskie prawo telekomunikacyjne
VIII. Odpowiedzialność cywilna z tytułu bezprawnego przetwarzania danych osobowych

CZĘŚĆ DRUGA
KOMENTARZ

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Organ ochrony danych osobowych
Rozdział 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
Rozdział 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
Rozdział 5. Zabezpieczenie danych osobowych
Rozdział 6. Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji
Rozdział 7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Rozdział 8. Przepisy karne
Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

CZĘŚĆ TRZECIA
MATERIAŁY

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych oraz funkcjonalności zarządzających nimi aplikacji

Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji

Wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (wyciąg)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (wyciąg)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (wyciąg)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wyciąg)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (wyciąg)

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (wyciąg)

Konwencja 108 Rady Europy sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Traktat o Unii Europejskiej (wyciąg)

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wyciąg)

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (wyciąg)

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych

Decyzja Komisji 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, na mocy dyrektywy 95/46/WE

Decyzja komisji 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bibliografia

Indeks rzeczowy


ISBN: 978-83-264-8297-7
Książkę znajdziesz w działach:
prawo i postęp.administracyjne

Seria: KOMENTARZ LEX 898 stron
format: B5
oprawa: twarda z obwolutą
Rok wydania: 2015
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 27.02.2021 11:50
książek w bazie: 40742


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.