00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Vikster
arrow Razem: 9772

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 282
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 282

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


INSTYTUCJE I PORZĄDEK PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM wyd.2  Książka tymczasowo niedostępna
red.nauk.ANNA ZAWIDZKA-ŁOJEK red.nauk.ANNA ZAWIDZKA-ŁOJEK - Inne książki
red.nauk.ADAM ŁAZOWSKI red.nauk.ADAM ŁAZOWSKI - Inne książki
69,90 zł 62,91 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 59,91 zł)
(RABAT 10%)

INSTYTUCJE I PORZĄDEK PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM wyd.2

Informacja o autorach

Wykaz akronimów

Przedmowa

Część I. Zagadnienia wprowadzające

Rozdział 1. Charakter prawny i cele Unii Europejskiej (Adam Łazowski)
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Charakter prawny Unii Europejskiej
1.3. Specyfika Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym wejście w życie Traktatu z Lizbony
1.4. Specyfika Unii Europejskiej oraz Euratomu po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
1.5. Aksjologia Unii Europejskiej - wartości i cele

Rozdział 2. Członkostwo w Unii Europejskiej (Adam Łazowski)
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Akcesja do Unii Europejskiej
2.3. Zawieszenie praw członkowskich
2.4. Wystąpienie z Unii Europejskiej

Rozdział 3. Podział kompetencji w Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak)
3.1. Zasada przyznania
3.2. Klasyfikacja kompetencji Unii Europejskiej
3.4. Zasada pomocniczości
3.5. Zasada proporcjonalności

Rozdział 4. Zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak)
4.1. Zakres obowiązywania ratione materiae
4.2. Terytorialny zakres stosowania prawa Unii Europejskiej
4.3. Zakres obowiązywania ratione personae
4.4. Zakres obowiązywania ratione temporis

Rozdział 5. Kompetencje UE w stosunkach zewnętrznych i zawieranie umów międzynarodowych (Magdalena Słok-Wódkowska)
5.1. Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego
5.2. Kompetencje Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych
5.2.1. Uwagi wprowadzające
5.2.2. Kompetencja wyłączna Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych
5.2.3. Kompetencja wyłączna Unii Europejskiej do zawierania umów w zakresie kompetencji dzielonych
5.2.4. Kompetencja Unii Europejskiej do zawierania umów mieszanych
5.3. Rodzaje umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską
5.3.1. Uwagi wprowadzające
5.3.2. Umowy stowarzyszeniowe
5.3.3. Konwencje wielostronne
5.4. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
5.5. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską

Rozdział 6. Obywatelstwo Unii Europejskiej (Olga Hołub-Śniadach)
6.1. Prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich
6.2. Prawa polityczne
6.3. Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego i prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich
6.4. Inne prawa obywateli Unii

Część II. Instytucje i organy Unii Europejskiej

Instytucje i organy Unii Europejskiej (Maciej Górka)
1. Wprowadzenie
2. Rada Europejska
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Skład
2.3. Organizacja pracy
2.4. Funkcje
3. Parlament Europejski
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Skład i status członków
3.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy
3.3.1. Prezydium
3.3.2. Konferencja przewodniczących
3.3.3. Konferencja przewodniczących Komisji
3.3.4. Grupy polityczne
3.3.5. Komisje parlamentarne
3.3.6. Sekretariat Generalny
3.3.7. Organizacja pracy
3.4. Funkcje
3.5. Rzecznik Praw Obywatelskich
4. Rada
4.1. Wprowadzenie
4.2. Skład
4.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy
4.4. Funkcje
4.4.1. Funkcje prawodawcze
4.4.2. Funkcje kreacyjne
4.4.3. Funkcje kontrolne
4.4.4. Funkcje międzynarodowe
5. Komisja Europejska
5.1. Wprowadzenie
5.2. Skład i status członków
5.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy
5.4. Funkcje
5.4.1. Funkcje kontrolne
5.4.2. Funkcje decyzyjne
5.4.3. Funkcje wykonawcze
5.4.4. Funkcje międzynarodowe
6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Trybunał Sprawiedliwości
6.2.1. Skład i status członków
6.2.2. Struktura wewnętrzna
6.2.3. Właściwość
6.3. Sąd
6.3.1. Skład i status członków
6.3.2. Struktura wewnętrzna
6.3.3. Właściwość
6.4. Sądy wyspecjalizowane
6.4.1. Uwagi ogólne
6.4.2. Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej
6.5. Postępowanie
7. Trybunał Obrachunkowy
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Skład i status członków
7.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy
7.4. Funkcje
8. Organy doradcze i agencje
8.1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny
8.1.1. Wprowadzenie
8.1.2. Skład i status członków
8.1.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy
8.1.4. Funkcje
8.2. Komitet Regionów
8.2.1. Wprowadzenie
8.2.2. Skład i status członków
8.2.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy
8.2.4. Funkcje
8.3. Agencje Unii Europejskiej
9. Europejski Bank Centralny
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Struktura wewnętrzna
9.2.1. Rada Prezesów
9.2.2. Zarząd
9.2.3. Rada Ogólna
9.3. Funkcje
10. Europejski Bank Inwestycyjny
10.1. Wprowadzenie
10.2. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy
10.2.1. Rada Gubernatorów
10.2.2. Rada Dyrektorów
10.2.3. Komitet Zarządzający
10.3. Funkcje
11. System instytucjonalny Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej
11.1. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
11.2. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Część III. Źródła prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Prawo pierwotne Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak)
1.1. Źródła prawa UE - uwagi ogólne
1.2. Prawo pierwotne pisane
1.2.1. Traktaty stanowiące Unię Europejską (założycielskie)
1.2.2. Traktaty rewizyjne
1.2.3. Traktaty akcesyjne
1.2.4. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
1.2.5. Inne akty prawa pierwotnego
1.3. Prawo pierwotne niepisane
1.3.1. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej
1.3.2. Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w konstruowaniu zasad ogólnych
1.3.3. Funkcje ogólnych zasad prawa
1.3.5. Prawa podstawowe jednostek
1.3.6. Normy prawa zwyczajowego

Rozdział 2. Prawo pochodne Unii Europejskiej (Anna Zawidzka-Łojek)
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze
2.2.1. Akty ustawodawcze
2.2.2. Akty nieustawodawcze
2.2.2.1. Akty delegowane
2.2.2.2. Akty wykonawcze
2.2.2.3. Akty "bez przymiotnika"
2.2.2.4. Porozumienia międzyinstytucjonalne
2.3. Rozporządzenia
2.3.1. Charakterystyka ogólna
2.3.2. Rozporządzenie jako część prawa krajowego
2.4. Dyrektywy
2.4.1. Charakterystyka ogólna
2.4.2. Transpozycja dyrektywy
2.5. Decyzje
2.6. Zalecenia i opinie
2.7. Akty nienazwane

Rozdział 3. Tworzenie prawa pierwotnego Unii Europejskiej(Robert Grzeszczak)
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zawieranie traktatów założycielskich
3.3. Procedury zmiany traktatów
3.4. Zwykła procedura zmiany (art. 48 ust. 2-5 TFUE)
3.5. Uproszczone procedury zmiany (art. 48 ust. 6-7 TUE)
3.5.1. Procedura kładki z zastrzeżeniem ratyfikacji
3.5.2 Procedura kładki sensu stricto
3.5.3. Incydentalne podstawy uproszczonych procedur zmiany traktatów
3.5.3.1. Incydentalna procedura kładki z zastrzeżeniem ratyfikacji
3.5.3.2. Incydentalna procedura kładki bez klauzuli ratyfikacyjnej
3.6. Zawieranie traktatów akcesyjnych
3.7. Legitymacja demokratyczna zawierania i zmiany traktatów

Rozdział 4. Stanowienie prawa pochodnego Unii Europejskiej(Anna Zawidzka-Łojek)
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Inicjatywa ustawodawcza
4.3. Rola parlamentów narodowych w tworzeniu unijnego prawa pochodnego
4.4. Rodzaje procedur legislacyjnych
4.4.1. Zwykła procedura ustawodawcza
4.4.2. Specjalna procedura ustawodawcza
4.4.3. Przyjmowanie aktów prawnych przez Radę bez odwołania do zwykłej czy specjalnej procedury ustawodawczej
4.2.5. Wydawanie aktów unijnego prawa pochodnego przez Komisję
4.2.5.1. Wydawanie aktów przez Komisję na mocy upoważnienia traktatowego
4.2.5.2. Procedura komitologiczna
4.2.6. Wybór właściwej podstawy prawnej aktu unijnego
4.2.7. Rodzaje harmonizacji
4.2.8. Obowiązek uzasadnienia aktu unijnego
4.2.9. Obowiązek publikacji aktu
4.2.10. Udział instytucji doradczych: rola społeczeństwa obywatelskiego w stanowieniu unijnego prawa pochodnego, lobbing

Rozdział 5. Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (Anna Łabędzka)
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Instrumenty WPZiB
5.2.1. Cele i ogólne wytyczne WPZiB
5.2.2. Decyzje Rady Unii Europejskiej
5.2.2.1. Decyzje Rady Unii Europejskiej ustanawiające działania operacyjne
5.2.2.2. Decyzja Rady UE powołująca Europejską Służbę Działań Zewnętrznych
5.2.2.3. Decyzje Rady Unii Europejskiej powołujące specjalnych przedstawicieli
5.2.2.4. Decyzje Rady Unii Europejskiej o zawarciu umów międzynarodowych
5.2.2.5. Decyzje Rady UE w sprawie środków ograniczających (decyzje nakładające sankcje)
5.3. Oświadczenia i deklaracje

Rozdział 6. Wykładnia prawa Unii Europejskiej (Anna Kalisz)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Współpraca sądów krajowych z unijnymi przy dokonywaniu wykładni (sprawa unijna, pytania prejudycjalne)
6.3. Wykładnia prawa unijnego dokonywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
6.3.1. Wykładnia językowa
6.3.2. Wykładnia systemowa
6.3.3. Wykładnia celowościowo-funkcjonalna
6.4. Podsumowanie

Część IV. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich

Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich (Anna Zawidzka-Łojek)
1. Wprowadzenie
2. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego
3. Zasada skutku bezpośredniego prawa unijnego
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Skutek bezpośredni przepisów traktatowych
3.3. Skutek bezpośredni rozporządzeń
3.4. Skutek bezpośredni dyrektyw
3.5. Pojęcie emanacji państwa
3.6. Skutek bezpośredni decyzji
3.7. Skutek bezpośredni umów międzynarodowych i aktów wydanych na ich podstawie
4. Zasada skutku pośredniego prawa unijnego (obowiązek prounijnej wykładni prawa krajowego)
5. Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Sformułowanie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego
5.3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego
5.4. Rozwinięcie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego
5.5. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego z tytułu naruszenia prawa unijnego przez sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji
5.6. Zasada autonomii proceduralnej

Część V. Sądowa kontrola przestrzegania prawa unijnego i współpraca sądów unijnych z sądami krajowymi

Rozdział 1. Skargi o stwierdzenie uchybienia prawu unijnemu przez państwo członkowskie (art. 258, 259 oraz 260 TFUE) (Alicja Sikora)
1.1. Skarga o stwierdzenie uchybienia na podstawie art. 258 TFUE
1.1.1. Znaczenie skargi o stwierdzenie uchybienia dla zapewnienia przestrzegania prawa unijnego
1.1.2. Postępowania w sprawie skargi o stwierdzenie uchybienia oraz skutki i charakter wyroku Trybunału
1.1.3. Skutki wyroku Trybunału na podstawie art. 258 TFUE
1.2. Skarga o nałożenie sankcji finansowych na podstawie art. 260 ust 2 i 3 TFUE
1.2.1. Geneza i charakter postępowania na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE
1.2.2. Zagadnienia stosowania art. 260 ust 2 TFUE
1.2.2.1. Charakter postępowania z art. 260 ust. 2 TFUE
1.2.2.2. Rodzaje i charakter sankcji finansowych na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE
1.2.2.3. Procedura nakładania sankcji finansowych na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE
1.2.3. Skarga na podstawie art. 260 ust. 3 TFUE
1.2.4. Skutki wyroku wydanego na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE

Rozdział 2. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263 TFUE) (Sylwia Majkowska-Szulc)
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Podmioty posiadające czynną legitymację procesową w zakresie skargi o stwierdzenie nieważności
2.3. Podmioty wyposażone w bierną legitymację procesową w zakresie skargi o stwierdzenie nieważności
2.4. Akty zaskarżalne w drodze skargi o stwierdzenie nieważności
2.5. Przyczyny stwierdzenia nieważności aktu prawa Unii Europejskiej
2.6. Termin na złożenie skargi o unieważnienie aktu prawa Unii Europejskiej
2.7. Zarzut bezprawności (art. 277 TFUE)
2.8. Skutki prawne orzeczenia w sprawie skargi o unieważnienie aktu prawa Unii Europejskiej (art. 264 TFUE)
2.9. Obowiązki instytucji, której akt został unieważniony - art. 266 TFUE

Rozdział 3. Skarga na bezczynność instytucji (art. 265 TFUE)(Olga Hołub-Śniadach)
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Legitymacja czynna
3.3. Procedura na podstawie art. 265 TFUE

Rozdział 4. Skarga odszkodowawcza przeciwko Unii Europejskiej (art. 268 TFUE) (Monika Adamczak-Retecka)

Rozdział 5. Postępowanie prejudycjalne (Agata Capik)
5.1. Charakterystyka postępowania prejudycjalnego
5.1.1. Uwagi ogólne
5.1.2. Podstawa prawna
5.2. Kompetencja do orzekania w trybie prejudycjalnym
5.2.1. Zakres podmiotowy
5.2.1.1. Ograniczenia jurysdykcji TSUE w postępowaniu prejudycjalnym
5.2.2. Zakres przedmiotowy
5.2.2.1. Wykładnia postanowień prawa pierwotnego Unii Europejskiej
5.2.2.2. Wykładnia postanowień prawa pochodnego Unii Europejskiej
5.2.2.3. Orzekanie o ważności aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej
5.3. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
5.3.1. "Sąd" w rozumieniu postanowień art. 267 TFUE
5.3.2. Decyzja sądu o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
5.3.2.1. Prawo do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
5.5.3.2. Obowiązek wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
5.3.2.3. Konsekwencje zaniechania wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
5.4. Przebieg postępowania prejudycjalnego
5.4.1. Treści i forma wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
5.4.2. Przebieg postępowania prejudycjalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości
5.5. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu prejudycjalnym
5.6. Uproszczony tryb postępowania prejudycjalnego
5.7. Przyspieszony tryb prejudycjalny
5.8. Pilny tryb prejudycjalny

Rozdział 6. Spory pracownicze (art. 270 TFUE) (Olga Hołub-Śniadach)

Rozdział 7. Inne podstawy jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Olga Hołub-Śniadach)
7.1. Spory związane z funkcjonowaniem instytucji bankowych Unii Europejskiej (art. 271 TFUE)
7.2. Orzekanie na mocy klauzuli arbitrażowej (art. 272 TFUE)
7.3. Spory przedłożone na mocy kompromisu (art. 273 TFUE)
7.4. Kompetencja TSUE do wydawania opinii w trybie art. 218 ust. 11 TFUE

Wykaz podstawowych wyroków dotyczących prawa instytucjonalnego UE (Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak)

Indeks wyroków TSUE

Literatura pomocnicza


ISBN: 978-83-7627-100-2
Książkę znajdziesz w działach:
UNIA EUROPEJSKA
336 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 14.04.2021 16:56
książek w bazie: 40722


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.