00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Vikster
arrow Razem: 9772

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 99
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 99

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


MIĘDZYNARODOWA POMOC PRAWNA W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH W ŚWIETLE PRAWA UNIJNEGO
 

MONIKA NIEDŹWIEDŹ MONIKA NIEDŹWIEDŹ - Inne książki
74,90 zł 67,41 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 64,20 zł)
(RABAT 10%)

MIĘDZYNARODOWA POMOC PRAWNA W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH W ŚWIETLE PRAWA UNIJNEGO

Wykaz akronimów i skrótów

Wstęp

Rozdział I. Ewolucja postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego z elementem zagranicznym
1. Uwagi ogólne
2. Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe i egzekucyjne z elementem zagranicznym
2.1. Doręczenia
2.1.1. Postępowanie administracyjne ogólne
A. Doręczanie za granicę w okresie międzywojennym
B. Doręczanie za granicę w świetle kodeksu postępowania administracyjnego z 1960 r.
C. Instytucja pełnomocnika do doręczeń w kodeksie postępowania administracyjnego z 1960 r.
D. Wpływ prawa unijnego na instytucję pełnomocnika do doręczeń w kodeksie postępowania administracyjnego z 1960 r.
E. Nadanie pisma za granicą a bieg terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym
2.1.2. Postępowanie podatkowe
A. Doręczenia w okresie międzywojennym
B. Doręczenia za granicą w świetle dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym
C. Doręczenia za granicę w świetle ustawy - Ordynacja podatkowa z 1997 r.
D. Wpływ prawa międzynarodowego i prawa unijnego na regulacje ordynacji podatkowej w zakresie doręczeń
D.1. Doręczanie pism w umowach międzynarodowych
D.2. Doręczenia w sprawach o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej
D.3. Wpływ prawa unijnego na postanowienia ordynacji podatkowej w zakresie doręczania
E. Nadanie pisma za granicą a bieg terminów procesowych w postępowaniu podatkowym
2.1.3. Postępowanie egzekucyjne
A. Doręczenia za granicę w okresie międzywojennym
B. Doręczenia za granicę w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 1966 r.
C. Wzajemna pomoc na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
C.1. Uwagi ogólne
C.2. Powiadomienia jako forma pomocy w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
2.2. Pomoc przy przeprowadzaniu dowodów w postępowaniu w obrocie zagranicznym
2.2.1. Postępowanie administracyjne ogólne
A. Postępowanie dowodowe przed wejściem w życie kodeksu postępowania administracyjnego z 1960 r. a element zagraniczny w postępowaniu
B. Element zagraniczny w postępowaniu dowodowym w świetle kodeksu postępowania administracyjnego z 1960 r.
2.2.2. Postępowanie podatkowe
A. Uwagi ogólne
B. Zagraniczne dokumenty jako dowody w świetle ordynacji podatkowej
C. Udział upoważnionych przedstawicieli obcej władzy w postępowaniu dowodowym w sprawach podatkowych
2.2.3. Postępowanie egzekucyjne w administracji
A. Uwagi ogólne
B. Pomoc prawna w postępowaniu dowodowym w u.w.p.
2.3. Wymiana informacji jako forma pomocy prawnej
2.3.1. Ogólne postępowanie administracyjne
2.3.2. Postępowanie podatkowe
A. Zakres przedmiotowy wymiany informacji
B. Procedura wymiany informacji
C. Odmowa udzielenia informacji
D. Dalsze wykorzystanie informacji udzielonej w ramach pomocy prawnej
E. Automatyczna wymiana informacji w u.w.i.p.
2.3.3. Postępowanie egzekucyjne w administracji
A. Wymiana informacji jako forma pomocy prawnej w regulacjach obowiązujących do 20 listopada 2013 r.
A.1. Zakres przedmiotowy wymiany informacji
A.2. Procedura
A.3. Odmowa udzielenia informacji
A.4. Dalsze wykorzystanie informacji udzielonej w ramach pomocy prawnej
B. Wymiana informacji jako forma pomocy prawnej na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych z 2013 r.
B.1. Zakres przedmiotowy wymiany informacji
B.2. Procedura wymiany informacji
B.3. Ochrona interesów prawnie chronionych i odmowa udzielenia informacji
B.4. Dalsze przekazanie informacji udzielonej w ramach pomocy wzajemnej
2.4. Odzyskiwanie wierzytelności oraz udzielanie zabezpieczenia jako szczególne formy pomocy prawnej w u.w.p.
3. Europejska współpraca administracyjna w nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r.
4. Postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie obrotu zagranicznego
4.1. Rozwój sądownictwa administracyjnego a postępowanie sądowoadministracyjne w obrocie zagranicznym
4.2. Doręczenia
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Doręczenia za granicę w okresie międzywojennym
4.2.3. Doręczenia w okresie powojennym
4.2.4. Doręczenia za granicę w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle u.p.p.s.a. z 2002 r.
4.2.5. Instytucja pełnomocnika do doręczeń
4.2.6. Nadanie pisma za granicą a bieg terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym
4.3. Pomoc prawna w postępowaniu dowodowym w obrocie z zagranicą
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Dopuszczalność udzielania pomocy prawnej przez polskie sądy administracyjne sądom zagranicznym
4.3.3. Dowód z zagranicznego dokumentu w postępowaniu sądowoadministracyjnym
4.3.4. Polski dokument urzędowy jako dowód w postępowaniu za granicą
4.4. Tryb postępowania w ramach pomocy prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym w obrocie zagranicznym
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Tryb postępowania w ramach pomocy prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym w okresie międzywojennym
4.4.3. Tryb postępowania w ramach pomocy prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym w okresie powojennym
5. Rola konsulów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym w obrocie zagranicznym
6. Wnioski

Rozdział II. Pomoc prawna w sprawach administracyjnych w umowach międzynarodowych
1. Uwagi ogólne
2. Umowy międzynarodowe jako źródło prawa w świetle Konstytucji RP
3. Doręczenia
3.1. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych z 1999 r.
3.2. Umowy wielostronne
3.2.1. Europejska konwencja o doręczaniu za granicę dokumentów dotyczących spraw administracyjnych z 1977 r.
A. Uwagi wstępne
B. Zakres zastosowania
C. Sposoby doręczania
C.1. Doręczanie za pośrednictwem organu centralnego
C.2. Doręczanie za pośrednictwem konsula
C.3. Doręczanie bezpośrednio przez pocztę
3.2.2. Europejska konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 r.
A. Uwagi ogólne
B. Zakres zastosowania
C. Doręczenia
3.2.3. Znaczenie regulaminu poczty listowej Światowego Związku Pocztowego dla doręczeń bezpośrednich
4. Pomoc prawna w postępowaniu dowodowym w umowach międzynarodowych
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Umowy międzynarodowe dwustronne
4.2.1. Umowa z Rumunią z 1999 r.
4.2.2. Umowy w sprawach podatkowych
4.3. Umowy międzynarodowe wielostronne
4.3.1. Europejska konwencja o uzyskiwaniu za granicą informacji i dowodów w sprawach administracyjnych z 1978 r.
A. Uwagi ogólne
B. Zakres zastosowania
C. Formy pomocy prawnej w konwencji z 1978 r.
C.1. Udzielanie informacji
C.2. Pomoc w przeprowadzaniu dowodów
4.3.2. Europejska konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 r.
5. Inne formy współpracy w sprawach administracyjnych
5.1. Umowy międzynarodowe dwustronne
5.2. Umowy międzynarodowe wielostronne
5.3. Modelowe konwencje OECD w sprawach podatkowych
5.3.1. Konwencja modelowa OECD z 1981 r. w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej przy dochodzeniu roszczeń podatkowych
5.3.2. Konwencja modelowa OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku
A. Współpraca w zakresie wymiany informacji
B. Pomoc wzajemna w poborze podatków
5.3.3. Porozumienie modelowe z 2002 r. o wymianie informacji w sprawach podatkowych
6. Dowód z treści zagranicznego dokumentu w świetle umów międzynarodowych
6.1. Konwencja haska z 1961 r.
6.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
6.1.2. Moc dowodowa zagranicznych dokumentów urzędowych
6.1.3. Stosunek konwencji haskiej z 1961 r. do innych regulacji odnoszących się do wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów
6.2. Europejska konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych z 1968 r.
6.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
6.2.2. Moc dowodowa zagranicznych dokumentów
6.2.3. Stosunek konwencji londyńskiej z 1968 r. do innych regulacji odnoszących się do znoszenia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
6.3. Konwencja w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z 1977 r.
6.3.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
6.3.2. Moc dowodowa zagranicznych dokumentów
6.3.3. Stosunek konwencji ateńskiej z 1977 r. do innych regulacji odnoszących się do zniesienia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
6.4. Idea zniesienia wymogów legalizacyjnych wobec dokumentów urzędowych w obrocie wewnątrzunijnym
6.4.1. Uwagi ogólne
6.4.2. Konwencja wspólnotowa w sprawie zniesienia legalizacji dokumentów w państwach członkowskich Wspólnot Europejskich z 1987 r.
A. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
B. Moc dowodowa zagranicznych dokumentów urzędowych
C. Stosunek konwencji wspólnotowej z 1987 r. do innych umów międzynarodowych dotyczących zniesienia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
7. Tryb postępowania w ramach pomocy prawnej
7.1. Umowa z Rumunią z 1999 r.
7.2. Umowy wielostronne
7.2.1. Europejska konwencja o doręczaniu za granicę dokumentów dotyczących spraw administracyjnych z 1977 r.
7.2.2. Europejska konwencja o uzyskiwaniu za granicą informacji i dowodów w sprawach administracyjnych z 1978 r.
7.2.3. Europejska konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych sporządzona w 1988 r.
8. Propozycja opracowania pod auspicjami Rady Europy konwencji ramowej o wzajemnej pomocy w sprawach administracyjnych
9. Pomoc prawna w sprawach administracyjnych a umowy konsularne
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Pomoc konsulów przy doręczeniach
9.3. Pomoc konsulów w postępowaniu dowodowym
9.4. Tryb postępowania w ramach pomocy prawnej
10. Wnioski

Rozdział III. Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach administracyjnych w prawie Unii Europejskiej
1. Uwagi ogólne
2. Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach administracyjnych między państwami członkowskimi w świetle prawa pochodnego Unii Europejskiej
2.1. Prawo podatkowe
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Formy współpracy administracyjnej
A. Doręczenia
B. Wymiana informacji
B.1. Wymiana informacji w świetle dyrektywy 2011/16/UE
B.2. Wymiana informacji w świetle rozporządzenia 904/2010
B.3. Wymiana informacji w świetle rozporządzenia 389/2012
C. Obecność upoważnionych urzędników innego państwa w urzędach administracyjnych, udział w postępowaniu administracyjnym oraz kontrole jednoczesne (równoległe)
D. Moc dowodowa dokumentów uzyskanych w ramach współpracy administracyjnej
2.1.3. Tryb współpracy administracyjnej państw członkowskich w dziedzinie opodatkowania
A. Tryb współpracy administracyjnej w świetle dyrektywy 2011/16
B. Tryb współpracy administracyjnej w świetle rozporządzenia 904/2010
C. Tryb współpracy administracyjnej w świetle rozporządzenia 389/2012
2.1.4. Pomoc w odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń
A. Uwagi ogólne
B. Doręczenia
C. Wymiana informacji
D. Obecność upoważnionych urzędników w urzędach administracyjnych i udział w postępowaniu administracyjnym
E. Szczególne formy współpracy w postaci pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności oraz udzielaniu zabezpieczenia
F. Tryb współpracy administracyjnej państw członkowskich przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych obciążeń
2.2. Prawo celne
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Formy pomocy prawnej w dziedzinie ceł
A. Doręczenia
A.1. Konwencja z 1997 r.
A.2. Rozporządzenie 515/97
B. Wymiana informacji
B.1. Konwencja z 1997 r.
B.2. Rozporządzenie 515/97
C. Obecność upoważnionych urzędników innego państwa w urzędach administracyjnych
C.1. Konwencja z 1997 r.
C.2. Rozporządzenie 515/97
D. Szczególne formy pomocy prawnej w dziedzinie ceł
D.1. Konwencja z 1997 r.
D.2. Rozporządzenie 515/97
2.2.3. Tryb postępowania w ramach pomocy prawnej
A. Konwencja z 1997 r.
B. Rozporządzenie 515/97
2.3. Prawo konkurencji
2.3.1. Uwagi ogólne
2.3.2. Formy współpracy administracyjnej
A. Współpraca administracyjna w sprawach związanych z wprowadzeniem w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 101 i 102 TfUE
B. Współpraca administracyjna w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
2.3.3. Tryb współpracy administracyjnej państw członkowskich w dziedzinie konkurencji
2.4. Współpraca administracyjna państw członkowskich w pozostałych dziedzinach
2.4.1. Uwagi ogólne
2.4.2. Formy współpracy administracyjnej
A. Doręczenia
B. Wymiana informacji
C. Obecność upoważnionych urzędników innego państwa w urzędach administracyjnych, kontrole i inspekcje
2.4.3. Tryb współpracy administracyjnej państw członkowskich
3. Umowy międzynarodowe o pomocy prawnej w sprawach administracyjnych zawarte przez Unię Europejska z państwami trzecimi
4. Zniesienie wymagania legalizacji dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej
4.1. Zielona księga Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia formalności administracyjnych w stosunku do obywateli - swobodny przepływ dokumentów urzędowych i uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego z dnia 14 grudnia 2010 r.
4.2. Rozporządzenie (UE) nr 2016/1191 w sprawie uproszczenia wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej
5. Wnioski

Rozdział IV. Kooperacyjny model realizowania europejskiego prawa administracyjnego a pomoc prawna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
1. Uwagi ogólne
2. Kooperacyjny model realizowania europejskiego prawa administracyjnego
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Agencje europejskie
2.3. Sieci europejskie
2.4. Złożone procedury administracyjne
3. Zasada lojalności (lojalnej współpracy) jako podstawa normatywna obowiązku współpracy administracyjnej państw członkowskich
3.1. Zasada lojalności (lojalnej współpracy) jak zasada prawa Unii Europejskiej
3.2. Zasada lojalności (lojalnej współpracy) jako źródło obowiązku współpracy administracyjnej
3.3. Współpraca administracyjna i współpraca w sprawach administracyjnych a pomoc prawna w Unii Europejskiej
4. Współpraca administracyjna państw członkowskich w świetle prac nad kodeksem postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
4.1. Idea kodyfikacji postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej
4.2. Pomoc wzajemna w modelu kodeksu postępowania administracyjnego UE ReNEUAL
4.3. Problematyka podstawy prawnej dla rozwiązań legislacyjnych w zakresie postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej
4.4. Umowa międzynarodowa między państwami członkowskimi jako uzupełnienie regulacji w zakresie współpracy administracyjnej w Unii Europejskiej
5. Wnioski

Rozdział V. Współpraca w sprawach administracyjnych na tle modeli współpracy w sprawach karnych i cywilnych w Unii Europejskiej
1. Uwagi ogólne
2. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz współpraca policyjna
2.1. Geneza i podstawa prawna
2.2. Formy współpracy w sprawach karnych
2.2.1. Zagadnienie rozgraniczania jurysdykcji jako aspekt współpracy sądowej w sprawach karnych
2.2.2. Zasada wzajemnego uznawania jako aspekt współpracy sądowej w sprawach karnych
2.2.3. Współpraca policyjna w sprawach karnych
2.3. Pomoc prawna w sprawach karnych
2.3.1. Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych z 20 kwietnia 1959 r.
A. Formy pomocy prawnej
B. Tryb postępowania w ramach pomocy prawnej
2.3.2. Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r. wraz z Protokołem dodatkowym ustanowionym przez Radę zgodnie z art. 34 TUE
A. Formy pomocy
B. Tryb postępowania w ramach pomocy prawnej
2.3.3. Pomoc prawna w postępowaniu dowodowym w sprawach karnych na podstawie aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej
3. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
3.1. Geneza i podstawa prawna
3.2. Elementy współpracy sądowej w sprawach cywilnych
3.2.1. Zagadnienie rozgraniczania jurysdykcji jako aspekt współpracy sądowej w sprawach cywilnych
3.2.2. Zasada wzajemnego uznawania jako aspekt współpracy sądowej w sprawach cywilnych
3.2.3. Środki wspierające współpracę sądową w sprawach cywilnych
3.3. Pomoc prawna
3.3.1. Pomoc prawna przy doręczeniach
A. Konwencja haska o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r.
B. Konwencja brukselska o doręczaniu pism sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 26 maja 1997 r.
C. Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów)
3.3.2. Pomoc prawna w postępowaniu dowodowym
A. Konwencja haska o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 18 marca 1970 r.
B. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
4. Współpraca w sprawach administracyjnych na tle współpracy w sprawach karnych i cywilnych
4.1. Geneza i podstawa prawna
4.2. Elementy współpracy w sprawach administracyjnych w europejskiej przestrzeni prawnej
4.2.1. Zagadnienie rozgraniczania jurysdykcji jako aspekt współpracy w sprawach administracyjnych
4.2.2. Zasada wzajemnego uznawania jako aspekt współpracy w sprawach administracyjnych
4.3. Pomoc prawna w sprawach administracyjnych
5. Wnioski

Wnioski końcowe

Bibliografia


ISBN: 978-83-7627-151-4
Książkę znajdziesz w działach:
prawo i postęp.administracyjne, UNIA EUROPEJSKA
459 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2017
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 14.04.2021 16:56
książek w bazie: 40722


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.